Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Update corona steunmaatregelen

Gepubliceerd op: 24 juli 2021

Update corona steunmaatregelen

Eerder heeft u al kunnen lezen dat de corona steunmaatregelen verlengd zijn tot en met het derde kwartaal 2021. Daarbij zijn wel een aantal aanpassingen gedaan aan sommige regelingen. Wij zetten ze voor u op een rij. 

Uitstel betaling belastingen

De regeling om uitstel aan te vragen voor het betalen van belastingen is met drie maanden verlengd. De regeling loopt nu tot 1 oktober 2021. Dat betekent dat u in oktober weer gewoon aangifte moet doen en dat betaling daarvan in beginsel op 31 oktober bij de belastingdienst binnen moet zijn. Dat geldt dus voor de aangiften loonheffingen en omzetbelasting. De aangifte omzetbelasting zal veelal over het derde kwartaal betrekking hebben maar kan uiteraard ook over de maand september zijn. In beide gevallen moet het te betalen bedrag uiterlijk 31 oktober bij de belastingdienst binnen zijn. Dat geldt ook voor de maandaangifte loonheffingen indien dit de maand september betreft. Doet u vierweken aangifte loonheffingen? Dan moet de aangifte over het 10e tijdvak uiterlijk op 10 november bij de belastingdienst binnen zijn.

Heeft u eerder uitstel aangevraagd en dit uitstel na drie maanden verlengd? Dan hoeft u niets te doen. De belastingdienst zal automatisch het eerder verleende uitstel met drie maanden verlengen. Heeft u voor 30 juni 2021 voor het eerst uitstel van betaling aangevraagd? Dan moet u binnen drie maanden verlenging van het uitstel aanvragen als u betalingsproblemen ondervindt.

De opgebouwde belastingschuld zal over een periode van vijf jaren terugbetaald moeten worden. Deze aflossingsperiode start op 1 oktober 2022. De belastingdienst stuurt u een voorstel voor afbetaling. Er is over deze opgebouwde belastingschuld wel rente verschuldigd. De rente bedraagt over de periode van uitstel tot 31 december 2021 0,01%. Daarna geldt een percentage van 1% tot 1 juli 2022. Na 1 juli 2022 bedraagt de rente 2%. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de rente 3% en vanaf 1 januari 2024 is dat 4%. Daarmee bevindt deze invorderingsrente weer op het oude niveau 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ook de TVL wordt verlengd en zal dus ook voor het derde kwartaal van 2021 aangevraagd kunnen worden. Vanaf wanneer dat kan, is nog niet bekend. Wel bekend is dat de regeling nagenoeg gelijk is aan die van het tweede kwartaal 2021. Het subsidiepercentage is wederom 100% bij een omzetverlies van minimaal 30% ten opzichte van het 3e kwartaal 2019 of het 3e kwartaal 2020. De maximale subsidie voor MKB-bedrijven bedraagt nog steeds 550.000 euro, maar voor niet-MKB-bedrijven is de maximale subsidie gehalveerd naar 600.000 euro. Het minimumbedrag is 1.500 euro.

Er wordt een voorschot uitbetaald van 80%.

Als het aangevraagde voorschot hoger is dan 25.000 euro maar lager dan 125.000 euro moet een derdenverklaring bij de afrekening gevoegd worden. Alleen als de onderneming gestart is in de periode 16 maart 2020 en 30 juni 2020 dient een derdenverklaring bij de aanvraag meegezonden te worden.

Als de aanvraag hoger is dan 125.000 euro moet er een accountantsverklaring bij. Onder de zelfde voorwaarden als hiervoor moet deze verklaring bij de aanvraag meegezonden worden tezamen met een derdenverklaring.

Vanaf 1 juli 2021 is de mogelijkheid om in te loggen bij het RVO middels EH1-erkenning niet meer mogelijk. Dat moet minimaal EH3 zijn. Wilt u nog voor het tweede kwartaal 2021 TVL aanvragen (dat is nog mogelijk tot 20 augustus 2021 17:00 uur) of voor het derde kwartaal 2021, zorg dan dat u tijdig òf zelf EH3-erkenning aanvraagt òf uw administratiekantoor als intermediair machtigt. 

Op 30 juni jl. verliep de termijn voor definitieve vaststelling van de TVL voor de periode juni t/m september 2020. Voor de subsidieperioden daarna zijn die termijnen als volgt:

Periode TVL

Definitieve subsidie aanvragen voor:

Vierde kwartaal 2020

1 september 2021

Eerste kwartaal 2021

1 oktober 2021

Tweede kwartaal 2021

Nog niet bekend, aanvraagperiode nog open

Derde kwartaal 2021

Nog niet bekend, aanvraagperiode nog te starten

  

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Evenals de TVL is ook de NOW verlengd tot en met het derde kwartaal 2021. Vanaf 26 juli 2021 kunt u een aanvraag indienen voor de NOW 6. De referentie loonsom is voor deze periode februari 2021. Ook voor deze periode bedraagt de maximale subsidie 85%. Er is echter wel een wijziging ten opzichte van de voorgaande periode voor de berekening van de maximale subsidie. Gold voorheen een percentage van 100% van de verhoogde loonsom als basis voor het subsidiepercentage, in de zesde periode is dat 80%. Ook in deze periode bedraagt het voorschot 80% en deze wordt ook in drie termijnen uitbetaald.

Voor de NOW geldt, net als voor de TVL, dat een derdenverklaring of accountantsverklaring verplicht is bij de afrekening mee te sturen. De voorwaarden daarvoor zijn echter wel anders dan bij de TVL. Is bij de TVL voor elke periode de voorwaarde voor een derden- of accountantsverklaring gelijk, bij de NOW is er een onderscheid tussen NOW 1 en 2 enerzijds en NOW 3.1 en verder anderzijds.

Bij NOW 1 en 2 geldt voor een derdenverklaring als voorwaarde dat deze verplicht moet worden meegezonden als het aangevraagde en uitbetaalde voorschot tussen 20.000 euro en 100.000 euro bedraagt of de definitieve afrekening tussen 25.000 euro en 125.000 euro bedraagt.

Een accountantsverklaring is verplicht als het voorschot meer dan 100.000 euro bedraagt of de definitieve afrekening meer dan 125.000 euro bedraagt.

Vanaf NOW 3.1 geldt dat een derdenverklaring verplicht is zodra het voorschot tussen de 40.000 euro en 125.000 euro bedraagt. Een accountantsverklaring is verplicht als zowel het voorschot als de afrekening meer bedraagt dan 125.000 euro of de aanvraag is gedaan op werkmaatschappijniveau. Omdat dit een wijziging is ten opzichte van de eerdere voorwaarden, dient u dit aan te geven bij de afrekening. Standaard wordt overigens uitgegaan van een aanvraag op concernniveau.

Er is echter nog een verschil tussen deze twee NOW perioden. Dient bij de NOW 1 en 2 de TVL-subsidie over die perioden als omzet meegerekend te worden, vanaf NOW 3.1 is dat niet meer het geval. Dan telt de TVL-subsidie dus niet meer mee voor de omzet.

De afrekening van de verschillende perioden van de NOW kan bij het UWV zonder EH3-erkenning. De afrekeningen kunnen aangevraagd worden volgens onderstaand schema.

Periode NOW

Aanvragen afrekening

NOW 1

Tot en met 31 oktober 2021

NOW 2

15 maart 2021 t/m 5 januari 2022

NOW 3.1

4 oktober 2021 t/m 26 juni 2022

NOW 3.2 (4e aanvraagperiode)

31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022

NOW 3.3 (5e aanvraagperiode)

31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022

NOW 6

Vanaf 1 juni 2022

Voor de eerste twee perioden kan dus al een afrekening aangevraagd worden. 

Heeft u nog vragen over de subsidieregelingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst! Ook voor andere vragen kunt u bij ons terecht. Belt u ons gerust. Wij zijn u graag van dienst.

Terug naar overzicht

Onze nieuwsbrief